Trupci


Trupci se režu u polufinalne proizvode, daske, prizme za dalju obradu, severnoameričke vrste, tvrdo američko drvo, evropski lišćari. Afričke i južnoafričke vrste, kao i vrste sa dalekog Istoka. Dijapazon i asortiman predlažu eksperti Core i Feltrinellia.
Veliki broj vrsta, su sposobnost kompanije da bude prisutna širom sveta, da pronađe najprikladnije vrste drveta koje će se transformisati u industrijski proizvod, nameštaj, stolariju ili konstrukciju.

Abete Svezzia

abete-svezziaabete-svezzia

Acero Duro Americano

acero-duro-amerikanoacero-duro-amerikano

Acero Europeo

acero-europeoacero-europeo

Afromosia

afromosiaafromosia

Akatio longhi

Akatio longiAkatio longi

Amapa

AmapaAmapa

Ayous

slika

Bahia abura

slika
.

© INTERHOLZ d.o.o. 2012.
JNA 2b, 11211 Beograd, Tel: +381 (0)11 33 22 460 | +381 (0) 11 29 60 648 | Fax: +381 (0) 11 33 22 182
interholz@open.telekom.rs | rajko@interholz.rs