Cora četinari


Čamove ploče, daske, grede, završno obrađene, za stolarsku industriju, ambalažu i izgradnju uopšte. Ostaci drveta raznih vrsta su princip drvnog tržišta, neograničene vremenske izdržljivosti, svetle boje, sa diskretnim venama. Koristi se u Austriji, Nemačkoj, Češkoj, Sloveniji, Rusiji i mnogim drugim evropskim regionima zato što je od posebne važnosti  da znate karakteristike koje diverzifikuju industrijsku upotrebu. Cora drvo pruža veoma širok spektar tekstova koji postaju prava specijalizacija, kada potrošač traži polu-gotov proizvod.

.

© INTERHOLZ d.o.o. 2012.
JNA 2b, 11211 Beograd, Tel: +381 (0)11 33 22 460 | +381 (0) 11 29 60 648 | Fax: +381 (0) 11 33 22 182
interholz@open.telekom.rs | rajko@interholz.rs