Konsultantske usluge

 

Interholz je vodeća firma na prostorima ex YU,a naročito Srbije, koja se počela baviti konsultatntskim uslugama i pripremom preduzeća za uvođenje standarda iz oblasti drvne industrije.

Koncept usluge uvodjenja standarda

FSC CoC
PEFC
ISO  9000 i ISO 14000
CE  znak

1. Konsalting usluge - Projekat podrazumeva da u organizacijama koje imaju sopstvene kadrove za sistem kvaliteta  organizujemo obuku i pripremu  dokumentacije potrebne za ocenjivanje.

2. Inženjering usluge - u organizacijama koje nemaju adekvatnu službu za sistem kvaliteta ,projekat podrazumeva sprovodjenje kompletne pripreme za ocenjivanje po sistemu „ključ u ruke“

3. Kontinualni monitoring osnova sistema standarda,što uključuje praćenje
Promena postojećih zahteva,uvođenje novih zahteva i propisa,kao i istih sa mogućnošću proširenja i primene novih znanja (sa obukama),a u interesu zaštite kraajjih korisnika.

4. Pelet i biomasa kao energija budućnosti-studija izvodljivosti, projektovanje.
Tehnologija,edukacija radnika,kontrola i analiza.

5. Projektovanje i rešenja tehnoloških zahteva u oblasti prerade drveta.

.

© INTERHOLZ d.o.o. 2012.
JNA 2b, 11211 Beograd, Tel: +381 (0)11 33 22 460 | +381 (0) 11 29 60 648 | Fax: +381 (0) 11 33 22 182
interholz@open.telekom.rs | rajko@interholz.rs